De volgende publicaties heeft de St. Milieubeheer de afgelopen jaren uitgebracht 

 • Leekstermeerrapport 1975
  Een inventarisatie van planten en vogels rondom het Leekstermeer en de bedreigingen waaraan zij blootstaan, alsmede aanbeveling voor een beter beheer
 • Afvalnota 1978
  Inventarisatie van illegale vuilstort in het ZWK, met name autowrakken en illegale sloopactiviteiten, en de bedreigingen daarvan voor natuur- en landschap
 • Houtsingelrapport 1986 )*
  Onderzoek naar de achteruitgang van houtsingels in het ZWK op basis van veldwerk en luchtfoto's, vergeleken met de toestand in 1960
 • Inventarisatie Petgaten en Dobben 1995 )*
  Inventarisatie van de nu nog bestaande petgaten en dobben in het ZWK, hun toestand en de bedreigingen waaran zij bloot staan, op basis van veldwaarnemingen. Tevens een gedetaillerd onderzoek naar het voorkomen van planten in het petgatencomplex Pasop.
 

)* is nog (beperkt) verkrijgbaar via het sekretariaat