Nieuw tracé hoogspanningsleiding bedreigt weidevogelgebieden

De bouw van nieuwe elektriciteitscentrales bij de Eemshaven heeft o.a. tot gevolg dat er een nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding moet worden aangelegd tussen de Eemshaven en Diemen. De nieuwe leiding volgt grotendeels het oude tracé maar wijkt daar op een aantal punten van af. Zo zal de leiding in het ZWK vanaf Vierverlaten tot Surhuisterveen tussen Enumatil en Doezum een noordelijker gelegen tracé volgen. Tennet, de eigenaar van het hoogspanningsnet, heeft hiertoe besloten, om zo min mogelijk last voor bewoners te veroorzaken. Helaas zullen daardoor de weidevogels het slachtoffer worden van deze afweging: de geplande leiding gaat nu dwars door belangrijke EHS-gebieden lags de Matsloot, het Zuiderland en de polder de Kaleweg. De schade die hierdoor aan de toch al zo bedreigde weidevogelstand wordt aangericht is enorm en onherstelbaar.