In verband met de komende Herindeling van de nieuwe gemeente Westerkwartier hebben de St.Milieubeheer ZWK en IVN afd. Leek/Nietap het initiatief genomen om een groep van ongeveer 20 deskundigen op het gebied van natuur en landschap, landbouw, landschapsonderhoud, cultureel erfgoed en educatie bijeen te roepen om te gaan brainstormen welke acties van gemeente, waterschap en provincie wenselijk zijn en welke acties van particuliere organisaties kunnen bijdragen aan het behoud en het ontwikkelen van de kwaliteiten die in natuur en landschap te vinden zijn. De verzamelde ideeën zijn geïnventariseerd en bijeeengebracht in de nota: "Samen naar een mooi Westerkwartier" als aanzet tot een Landschapsbeleidsplan die binnenkort wordt uitgebracht en als brochure wordt aangeboden aan de diverse doelgroepen. Lokale politieke partijen spelen hierin ook een rol, omdat zij i.v.m. de aanstaande verkiezingen (november) uit deze nota ideëen kunnen putten voor hun partijprogramma. De brochure zal binnenkort ook downloadable op deze site verschijnen.

Bij deze nota horen de volgende bijlagen:

Historische Waterlopen (Ben Westerink)

Bescherming Cultuurhistorie (Koos Vos)