Op 26 april is de Nota Landschapsbeleidsplan in de vorm van de brochure „Samen naar een mooi Westerkwartier” aangeboden aan Ard vd Tuuk, als voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Westerkwartier.
De bijeenkomst in de fraaie boerderij „Pabema” werd bezocht door 34 personen. Naast platformleden waren ook vertegenwoordigers van de B&W’s van de diverse gemeenten en de Provincie aanwezig. Vanuit de politiek was helaas alleen de Christenunie en D'66 aanwezig en ook de pers liet het afweten.
Eric Meyles gaf een inspirerende lezing over zijn visie op onze nota vanuit zijn deskundigheid op het gebied van de geschiedenis van het landschap en ook de film van Koos Vos over het Oude Diep/Oude Riet werd goed ontvangen.
Ard vd Tuuk gaf aan blij verrast te zijn over dit initiatief van burgers „bottom up” en zal dit zeker aanbevelen bij het nieuw te vormen college van B&W - „Ze kunnen hier zo mee aan de slag!”
Jan de Jong besloot de bijeenkomst met de mededeling dat het platform zeker nog een jaar zal blijven bestaan om de in de nota vermelde acties op de rails te zetten en verder te stimuleren.

Zie verder de foto's:

Inleiding door Jan de Jong (voorzitter):

 

Presentatie Ton IJpenberg (St. MilieubeheerZWK):

 

Garmt Renkema (IVN Leek-Nietap):

 

Hans Bergsma (Gebiedscoöperatie Westerkwartier):

 

Henk Hut (SBB):

 

Jacqueline de Miliano (Landschapsbeheer Groningen):

 

Eris Meyles (RUG)

 

Koos Vos (Heemkundekring Vredewold West):

 

Garmt Renkema biedt de Nota aan Ard vd Tuuk:

 

De boerderij Pabema, waar de aanbieding plaats vond