Bedreiging van natuur en landschap zijn er in vele soorten en maten (in willekeurige volgorde):

  • oprukkende woonbebouwing
  • idem industrieterreinen
  • nieuwe wegen, of verbredingen van bestaande wegen
  • recreatiedruk
  • water-, lucht- en bodemvervuiling, gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • schaalvergroting in de landbouw
  • toename bioindustrie
  • etc.
Hier zijn wat beelden:

Goedkope blokkendozen als bedrijfshal, zoals hier op het Leeksterveld, bederven het landschapsbeeld grondig. De gemeente belooft dat het bedrijvenpark landschappelijk zal worden "aangekleed", maar heeft daar geen geld voor. Het blijven lellijke gebouwen....


Als zoveel bedrijfsgebouwen "Te Huur" staan, dan is er ook geen geld voor verfraaiing....


Het oprukken van steeds meer witte woningen in het buitengebied wordt ook wel "witte schimmel"genoemd. De meningen over die witte schimmel lopen sterk uiteen.


Hoe het dorpsbeeld bedorven kan worden door een garagebedrijf toont dit beeld van Midwolde.

 


Als bomen niet voldoende worden uitgerasterd kan het vee veel schade aan de beplanting verrichten. I.d.g. is de bast van een boom door geiten aangevreten, waardoor de boom dood is gegaan.


Van de oorspronkelijke houtsingel is zo weinig over dat je een onbelemmerd uitzicht hebt op het bedrijventerrein in ontwikkeling.


het aanleggen van drainage en het uitdiepen van sloten kan grote schade aan de beplanting veroorzaken.