Beelden van natuurwaarden in het ZWK.

 

Bloemrijke graslanden: echte koekoeksbloem en boterbloem

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Grote Ratelaar in een voedselarm hooiland

________________________________________________________________________________________________________________________________


Bloeiende Holpijp (een soort Paardestaart)

________________________________________________________________________________________________________________________________

een vlindertje op veldzuring

________________________________________________________________________________________________________________________________


Waterdrieblad is een goede indicator voor zuiver water

________________________________________________________________________________________________________________________________


Excursie in de graslanden aan het Dwarsdiep

_________________________________________________________________________________________________________________________________