Over het onderhoud van houtsingels bestaan diverse opvattingen, waarbij tegenstrijdige belangen een rol spelen. Zo willen boeren de schaduwwerking van houtsingels zoveel mogelijk beperken, omdat dit ten koste gaat van de benutbare agrarische grond. Vandaar dat veel dwarssingels verdwenen zijn. Het in één keer helemaal afzetten van een elzensingel is economisch het meest aantrekkelijk, maar gaat wel (tijdelijk) ten koste van het landschapsbeeld en de natuurwaarde krijgt in een keer een enorme klap: het duurt jaren voor zich dat enigszins herstelt. Selectief kappen is beter, maar kost meer tijd en geld.
Het uitrasteren van een afgezette houtsingel is essentieel noodzakelijk om hergroei mogelijk te maken.De soortensamenstelling van een singel is ook belangrijk: niet elke boom of struik kan op dezelfde manier behandeld worden; ook dat kost tijd en geld, maar is wel van belang om de biodiversiteit te versterken.

Enkele voorbeelden van onderhoud volgen hieronder:

1. voor de ingreep

Deze ongeveer 10 jaar oude houtsingel (alle bomen van dezelfde leeftijd) is nodig aan onderhoud toe...

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. na de ingreep

Direkt ná de ingreep: enkele bomen en struiken zijn blijven staan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. 3 jaar later

Dezelfde houtsingel drie jaar later: met name de struik- en kruidlaag heeft zich sterk ontwikkeld.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

rijke hergroei door licht

Als er veel licht is lopen de elzen snel weer uit

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

hergroei

Na ongeveer 5 jaar zijn de elzen flink uitgegroeid

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ruimte struiklaag

Uitrasteren is noodzakelijk om de kruid en struiklaag te beschermen tegen veevraat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

zaaibed voor elzenzaad

Door de slootkant te fresen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor elzenzaad om te ontkiemen: zo maak je een nieuwe houtsingel!

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________