Natuur- en Milieufederatie Groningen

DE NMFG behartigt op provinciaal niveau de belangen van meer dan 50 aangesloten natuur- en milieuorganisaties

IVN Leek/Nietap

Organiseert cursussen en excursies. Doet veel aan veldwerk

IVN Grootegast

Organiseert cursussen en excursies. Doet veel activiteiten met kinderen

Stichting Natuurbelang De Onlanden

Behartigt de belangen van het Natura2000 gebied Leekstermeer en De Onlanden

St. Groninger Landschap

Beheert natuurterreinen ten zuiden van de A7, zoals de Lettelberterpetten, Coendersborg en Iwema Steenhuis

Staatsbosbeheer Westerkwartier

Beheert de natuurterreinen van het Natuur Netwerk Nederland ten noorden van de A7