Dinsdag 5 maart vond in het Wierdenmuseum in Ezinge een debat plaats tussen 11 vertegenwoordigers van politieke partijen die meedoen met de a.s. provinciale verkiezingen. Er werd gedebatteerd aan de hand van stellingen die waren geformuleerd door het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier. Ook de ongeveer 60 aanwezigen konden een bijdrage leveren aan het debat dat georganiseerd was door het Platform en dat onder leiding stond van Meindert Schollema.

Veel onderwerpen die betrekking hebben op landschap, biodiversiteit en klimaatverandering kwamen uitgebreid aan de orde. Over de rol van de landbouw daarin verschilde men nogal van mening, maar men was het er wel over eens dat de boeren een positieve bijdrage mogen en kunnen leveren aan zowel het versterken van biodiversiteit als de klimaatdoelstellingen. Verder vonden de meeste partijen dat het niet wenselijk is grote zonneweides in te richten. Beter is het zonnepanelen te leggen op grote burenschuren en bedrijfsgebouwen.

Een belangrijk probleem in de nieuwe gemeente Westerkwartier is de Noord-Zuid verbinding voor het verkeer. De bestaande wegen zijn niet geschikt voor het groeiend aantal auto’s en ze zijn vaak gevaarlijk voor fietsers. Er werd gepleit voor een openbaar vervoer-verbinding van Oldehove via Zuidhorn naar Leek en voor een vrijliggend fietspad.

Tenslotte werd door alle partijen ondersteund dat educatie ter bewustwording van de natuurlijke en landschappelijke waarden en het cultureel erfgoed krachtig gestimuleerd dient te worden.

Al met al een interessante avond waarop bleek dat de meeste politici oog hebben voor de dringende milieuproblemen van deze tijd.

 

Enige Foto's: