In oktober/november 2018 is in de gemeente Marum is langs een gemeentelijke weg nabij het industrieterrein langs de A7 een reeks beeldbepalende bomen gekapt, naar nu blijkt met toestemming van de gemeente ten gerieve van een nieuw te vestigen bedrijf langs deze weg. Deze deal is lang geheim gehouden, zoals blijkt uit de beantwoording van vragen die in de gemeenteraad zijn gesteld en eris ook geen kapvergunning verleend of gepubliceerd. Hier zijn een aantal bewoners tegen in het geweer gekomen, omdat ditweer eens een voorbeeld is van illegale houtkap, nota bene gesanctioneerd door de overheid. Ook is er van enige compensatie nog niets vernomen.
Het ontbreken van een goed functionerende kapverordening met een daar op aangepaste handhaving is voor de Stichting Milieubeheer ZWK aanleiding geweest om hierover een brief te sturen naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. (wordt vervolgd)